Jakie wydarzenia towarzyszące odbędą się w trakcie Festiwalu?

Organizatorzy przewidzieli liczne prelekcje, warsztaty, szkolenia, jak również konferencje, w których wezmą udział znani i wybitni eksperci ze świata nauki i biznesu – przeznaczone m.in. dla uczniów szkół średnich stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, rodziców oraz nauczycieli: szkolnych i akademickich.

Priorytet: 
20