Czy wystawca ma możliwość zaproszenia swoich klientów na Festiwal?

Tak, każdy wystawca jest uprawniony do wysłania zaproszenia na Festiwal do swojej bazy klientów i kontrahentów.

Priorytet: 
35